Проверка лагери

Контролът на лагерите се извършва едновременно с другите периодични проверки на двигателите.Той се заключва във:

-проверка на загряване на лагерите
-проверка на количеството и състоянието на смазката
-преглед на лагера

 

Състоянието на смазката се проверява ,като се свали външната лагерна капачка за търкалящите се лагери или като се прегледа цветът или външният вид на маслото – за плъзгащи се лагери. Препоръчва се при проверките поне веднъж годишно да се снема съединителят или шайбата, за да може по-основно да се прегледа предния лагер който по принцип е по-тежко натоварен.При периодичните проверки смазката /греста/ трябва да е равномерно разпределена в лагера и в магазина на лагерната капачка, да не е изменила силно своя цвят , да не съдържа прах и метални отлагания /да има метален блясък/.Ако се установят съществени изменения в смазката , трябва да се установи причината за това – прекомерно прегряване на лагера, нарушения на уплътненията, начало на разрушаване и др.
            Независимо от състоянието на смазката се препоръчва тя да бъде заменяна след всеки 2000-3000 работни часа, но не по-рядко от един път годишно.Когато двигателите работят в среда с висока влажност или с висока запрашеност , препоръчва се замяната на смазката да се извършва поне два пъти по-често.
            Замяната на смазката се извършва след щателно почистване на лагерите и лагерните капачки с нафта.Поради високата пожароопасност и въздействие на парите върху изолацията на намотките не се препоръчва употребата на бензин.
            След почистването пространството между сачмите или ролките на лагерите се запълва със смазка.Част и от смазката допълнително се поставя и в кухината на лагерната капачка.Препълването на лагерите и лагерните капачки със смазка е неблагоприятно за нормалната работа на лагерите.В такъв случай те много бързо се прегряват над допустимата температура , при което голяма част от смазката изтича и освен че влошава смазването на лагерите, полепва по намотката и може да наруши изолацията й.
           
            Контролът на количеството на маслото при плъзгащи се лагери се извършва през специални прозорчета на масленият резервоар.Периодичността на замяна на маслото е същата както при търкалящи се лагери.
            Проверката на състоянието на триещите се повърхнини се извършва едновременно със замяната на маслото.При това се проверява междината между вала и най-горната точка на лагера, която не трябва да бъде по-голяма от посочената по-долу:
           
           
            Едновременно с контрола на състоянието на триещите се повърхнини се проверяват и повърхнините на смазващите пръстени. По тях не трябва да има побитости, пукнатини, забележимо износване.При наличието на такива дефекти пръстенът трябва да се замени, а лагерните шийки на вала – да се проверят много внимателно. За тази цел двигателят трябва да се разглоби напълно.

 
< Prev