Неизправности
    Общи ниезправности при асинхронните двигатели(независимо от вида на ротора):

 

1. Двигателят не потегля – Макар че прекъсвачът е включен , няма признаци за протичане на ток.

           
            ПРИЧИНА: В мрежата или в пусково-предпазителната апаратура има прекъсване – изгорели предпазители ; невключващ автомат и др.

2: Двигателят не потегля , бучи , при подпомагане се завърта.
            -Двигателят е на две фази: НЕ БИВА ДА СЕ ОСТАВЯ ВКЛЮЧЕН , НИТО ДА СЕ НАТОВАРВА.
           
            Причина 1: Прекъсната е една от фазите в мрежата или пусково предпазната апаратура. Проверката започва от тук.
           
            Причина 2: Прекъсната е една от фазовите намотки при свързване в звезда. Най-често прекъсването е в изводите и в клемната плочка , но може и да е в самата намотка.
            Прекъснатата фаза се открива с пробна лампа или с мегаомметър , като предварително фазите се разединяват. Най-напред се проверява мрежата , предпазителите и пусковата апаратура.

3. Двигателят не тръгва , макар че има еднакво напрежение и ток в трите фази.
           
            Причина 1: Роторът е “залепнал” поради магнитно привличане при неподходящо съотношение между броя на статорните и роторните канали, което се е явило при пренавиване за друга скорост (главно при ротор накъсо).
           

            Причина 2: Въздушната междина е силно неравномерна – износване на лагерите , изкривяване на вала.

4. По време на работа двигателят започва да бучи и да се върти със значително намалена скорост , прегрява се , но създава пълен въртящ момент.
           
            Причина: По време на работа двигателят е останал на две фази поради прекъсване от мрежата (изгорял предпазител) или прекъсване в двигателя при свързване в звезда.
           
            Защитата не е добре избрана или настроена и не изключва. Една от фазите не консумира ток а токът в другите фази е по-голям от номиналния.
            Двигателя се изключва веднага и се съоръжава с подходящата защита.

5. Двигателят потегля добре, но при товар работи с намалена скорост , токът в един от линейните проводници е 1.73 пъти по-голям.
            При пълен товар се прегрява.
            Двигателят е свързан в триъгълник.
           
            Причина: Има вътрешно прекъсване в една от фазовите намотки.Различие в токовете; едната фазова намотка остава студена.

 
6. При пълен товар двигателят се върти с намалена скорост.
            Машината се прегрява равномерно.
            И трите фази консумират еднакъв ток но по-голям от номиналният.
           
            Причина1: Двигателят е претоварен.
            Измерва се токът.
           
            Причина2: Напрежението на клемите е под номиналното.
           
            Причина3: Статорната намотка е свързана в звезда вместо в триъгълник.
           
            Причина4: Съпротивлението в роторната верига е голямо – при двигателите с навит ротор пусковият реостат не е изправен , не е изключен , свързан е с машината чрез проводници с голямо съпротивление.

7. Двигателят потегля тежко , бучи силно , трите фази консумират различно голям ток. Статорната намотка на места се прегрява.
           
            Причина1: Една от фазите на статора е свързана при обърнати изводи: например при свързване в звезда вместо в нулевата точка да съединени изводите C2 , A2 и B2 са съединени например C2 , A1 и B2 – първа фаза е “обърната”
            Проверяват се изводите.
           
            Причина2: Превключвателят ЗВЕЗДА / ТРИЪГЪЛНИК е свързан неправилно.
            Проверява се схемата.
           
            Причина3: Има междунавивково или междубобинно съединение в някоя от статорните фазови намотки.
           
            Причина4: Има късо съединение между две фазови намотки.
            Най често това съединение възниква в челните съединения между проводниците
            които съединяват групите , и в изводите
           
            Причина5: Една от фазовите намотки има две съединения с тялото на машината..
8. Двигателят свисти , понякога вибрира.
           
            Причина: Зъбите на статора и ротора вибрират поради неподходящо съотношение на броя им след пренавиване. След изключване свистенето и вибрацията спират.
           

            Проверяват се броят на каналите.

9. Активната стомана на двигателя се прегрява равномерно , без машината да е прегрята.
           
            Причина: Напрежението на мрежата е по- голямо от номиналното.
 
< Prev   Next >